Tanssi-liiketerapiaryhmä masennusta ja uupumusta kokeville 7.2.–30.5.2023

Aika: tiistaisin 7.2.2023 alkaen klo 15–16.45, yht. 15 kertaa. (ei kertoja 28.3. ja 25.4.)
Ryhmäkoko: 6–8 osallistujaa
Paikka: Sweet Spot Studio, Unioninkatu 7, Helsinki
Hinta: 15 x 1h 45min yht. 600 € (summan voi maksaa 1–5 erässä)

Tässä tanssi-liiketerapiaryhmässä voit asettua kokemaan rauhassa oman kehon ja liikkeen aistimuksia, tarpeita ja viestejä.

Ryhmässä käytetään erilaisia tanssi-liiketerapian työtapoja, kuten kehotietoisuusharjoituksia sekä tanssi- ja liikeimprovisaatioharjoituksia, tutkitaan vuorovaikutusta ja reflektoidaan kokemuksia kuvallista ja kirjallista ilmaisua sekä keskusteluja hyödyntäen. Näiden kautta sinun on mahdollista vahvistaa turvan tunnettasi ja keho-mieliyhteyttäsi, luoda kontaktia tunteisiisi ja toisaalta kehittää niiden säätelyä. Voit saavuttaa syvempää ja myötätuntoisempaa suhdetta itseesi sekä saada uudenlaisia kokemuksia vuorovaikutuksesta muihin.

Ryhmä pohjautuu suurelta osin interventiomalliin, jota käytettiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian käytettävyyttä masentuneiden työikäisten kuntoutuksessa. Ryhmään osallistuneiden masennusoireet vähenivät, ja he raportoivat aiempaa enemmän itsen ja kehon havainnointia, hyväksyntää, uudenlaisen toiminnan kokeilemista, neutraaliutta ja myötätuntoa.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/-/tanssi-liiketerapia-vahensi-masennusoireita ja https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326727/Tutkimuksia157_saavutettava.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ryhmä soveltuu sinulle, jos kärsit lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta ja/tai uupumuksesta. Ryhmä on luottamuksellinen ja edellyttää sitoutumista koko prosessiin.

Osallistuminen ei edellytä tanssillisia tai liikunnallisia erityistaitoja. Voit liikkua sellaisella tavalla, mikä on itsellesi mahdollista ja oloosi sopivaa. Jokaisen omaa kokemusta liikkumisesta kunnioitetaan.

Ryhmään hakeudutaan henkilökohtaisen alkutapaamisen kautta (kesto 60 min, hinta 70 €). Tapaamisessa täytetään mm. kehonkuvakysely ja pohditaan toiveita ja tavoitteita ryhmään liittyen. Ennen tapaamista on mahdollista sopia lyhyt puhelinkeskustelu.

Varausmaksu/ensimmäinen erä 120 € maksetaan ennen ryhmän alkua. Jos osallistuja peruu osallistumisensa koko ryhmään, palautetaan kurssimaksu vain sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan. Varausmaksua ei palauteta.

Ryhmän terapeuttina toimii Marjo Heinonen-Vähähaka, tanssi-liiketerapeutti ja psykoterapeutti (Kela, Valvira).

Kysy lisää ja varaa aika alkuhaastatteluun: marjo.heinonen.vahahaka(at)gmail.com, puhelimitse perjantaisin klo 10–12 puh. 0400 214 612.

Facebook: Kehon ja mielen tila

Instagram: @kehon_ja_mielen_tila