Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksellä voi olla ammatti-, opiskelija- ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen ammattijäseniksi voivat liittyä ne henkilöt, joilla on joko Suomessa suoritettu tanssi-liiketerapian ammatillinen erikoistumiskoulutus tai ulkomailla suoritettu tanssi-liiketerapian alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritusmaassaan antaa pätevyyden toimia tanssi-liiketerapeuttina.

Opiskelijajäseniksi voivat liittyä ne henkilöt, jotka liittymishetkellään ovat tanssiterapeutin ammattitaidon saavuttamiseksi tähtäävässä koulutuksessa joko Suomessa tai ulkomailla. Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.  Opiskelija- ja kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ja jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kokouksissaan. Lataa jäsenhakulomake tästä.

Jäsenhakemus

HUOM! Jäsenhakemus ja sen liitteet toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@tanssiterapia.net. Samasta osoitteesta voi myös kysyä lisätietoa jäsenyydestä ja sen hakemisesta.