Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksellä voi olla ammatti-, opiskelija- ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen ammattijäseniksi voivat liittyä ne henkilöt, joilla on joko Suomessa suoritettu tanssi-liiketerapian ammatillinen erikoistumiskoulutus tai ulkomailla suoritettu tanssi-liiketerapian alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritusmaassaan antaa pätevyyden toimia tanssi-liiketerapeuttina.

Opiskelijajäseniksi voivat liittyä ne henkilöt, jotka liittymishetkellään ovat tanssiterapeutin ammattitaidon saavuttamiseksi tähtäävässä koulutuksessa joko Suomessa tai ulkomailla. Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.  Opiskelija- ja kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ja jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kokouksissaan. Lataa jäsenhakulomake tästä.

Jäsenhakemus

HUOM! Jäsenhakemus ja sen liitteet toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen sihteeri(at)tanssiterapia.net. Samasta osoitteesta voi myös kysyä lisätietoa jäsenyydestä ja sen hakemisesta.