Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se kuuluu luovien terapioiden ryhmään. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssia ja liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa. Se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti.

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on vuodesta 2000 lähtien toiminut tanssi-liiketerapeuttien ammatillisena verkostona ja tehnyt tanssi-liiketerapiaa tunnetuksi Suomessa.