Suomen Tanssiterapiayhdistys ry

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tanssi-liiketerapeuttien ammatillisena verkostona ja tehdä tanssi-liiketerapiaa tunnetuksi Suomessa. Lisäksi yhdistys pyrkii tukemaan tanssi-liiketerapiakoulutusten kehittämistä, luomaan tanssi-liiketerapialle toimintaedellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja vahvistamaan tanssi-liiketerapian ammatillista asemaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys julkaisee kerran ilmestyvää sähköistä Effortti-lehteä, joka sisältää ajankohtaisia tanssi-liiketerapiaa käsitteleviä artikkeleita.

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on eurooppalaisen kattojärjestön, the European Association Dance Movement Therapyn jäsen.