Löydä terapeutti

Tässä luettelossa olevat henkilöt ovat koulutettuja tanssi-liiketerapeutteja ja Suomen Tanssiterapiayhdistyksen ammattijäseniä. Tanssi-liiketerapeutti ei ole toistaiseksi Suomessa nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimi.

Suomen Tanssiterapiayhdistys hyväksyy ammattijäsenikseen henkilöt, joilla on todistus tanssi-liiketerapian ammatillisista erikoistumisopinnoista. Tanssiterapiayhdistys suosittelee tanssi-liiketerapiaan hakeutuville henkilöille, että he tiedustelevat terapeutin koulutustaustaa. Tässä luettelossa olevat terapeutit ovat sitoutuneet noudattamaan työskentelyssään tanssi-liiketerapeuttien eettisiä sääntöjä.

STTY eettinen ohjeistus

Johanna Ryynänen

Puhelin: 050 5458116 Kotisivut: www.johannaryynanen.fi
Johanna Ryynänen:n kuva.

Custom Metadata Fields

Johanna käyttää työssään sekä tanssi-liiketerapeutin että fysioterapeutin ammattitaitoa. Johanna soveltaa tanssia, liikettä, musiikkia, ääntä, symboliikkaa, kuvia ja luovuutta sekä puhetta terapeuttisessa prosessissa asiakkaidensa kanssa. Terapeuttinen työote perustuu psykodynaamiseen viitekehykseen.

 

Myös tanssi-liiketerapeuttiharjoittelijat Eino Roiha -instituutista  ottavat vastaan harjoitteluasiakkaita.