Löydä terapeutti

Tässä luettelossa olevat henkilöt ovat koulutettuja tanssi-liiketerapeutteja ja Suomen Tanssiterapiayhdistyksen ammattijäseniä. Tanssi-liiketerapeutti ei ole toistaiseksi Suomessa nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimi.

Suomen Tanssiterapiayhdistys hyväksyy ammattijäsenikseen henkilöt, joilla on todistus tanssi-liiketerapian ammatillisista erikoistumisopinnoista. Tanssiterapiayhdistys suosittelee tanssi-liiketerapiaan hakeutuville henkilöille, että he tiedustelevat terapeutin koulutustaustaa. Tässä luettelossa olevat terapeutit ovat sitoutuneet noudattamaan työskentelyssään tanssi-liiketerapeuttien eettisiä sääntöjä.

STTY eettinen ohjeistus

Sini-Maria Tuomivaara

Puhelin: 0505525911 Kotisivut: www.avartuva.com
Sini-Maria Tuomivaara:n kuva.

Custom Metadata Fields

Työskentelen ammatinharjoittajana terapeuttina, kouluttajana ja opettajana yksilöiden ja ryhmien parissa. Voit hakeutua vastaanotolleni Järvenpäähän tai Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppiin Helsinkiin. Minulla on erityisesti kokemusta masennuksesta ja stressistä kärsivien asiakkaiden hoidossa. Olen myös kouluttautunut traumatisoituneiden asiakkaiden hoitoon Sensomotorisen psykoterapian ykköstason koulutuksessa. Terapeuttinen työotteeni perustuu psykodynaamisesti painottuneeseen tanssi-liiketerapiaan. Psykodynaamisesti painottuneessa tanssi-liiketerapiassa tilaa annetaan varhaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiselle ja sille, miten ne näyttäytyvät terapiassa sekä arvostetaan mielen tiedostamattomasta osasta kumpuavia mielikuvia ja symboleita, jotka voivat olla reitti syvällisempään itseymmärrykseen. Sovellan terapiassa myös mindfulness-menetelmiä sekä sensomotorisen psykoterapian menetelmiä. Kouluttaudun tällä hetkellä dialogiseksi ja voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi.

 

Myös tanssi-liiketerapeuttiharjoittelijat Eino Roiha -instituutista  ottavat vastaan harjoitteluasiakkaita.