Löydä terapeutti

Tässä luettelossa olevat henkilöt ovat koulutettuja tanssi-liiketerapeutteja ja Suomen Tanssiterapiayhdistyksen ammattijäseniä. Tanssi-liiketerapeutti ei ole toistaiseksi Suomessa nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimi.

Suomen Tanssiterapiayhdistys hyväksyy ammattijäsenikseen henkilöt, joilla on todistus tanssi-liiketerapian ammatillisista erikoistumisopinnoista. Tanssiterapiayhdistys suosittelee tanssi-liiketerapiaan hakeutuville henkilöille, että he tiedustelevat terapeutin koulutustaustaa. Tässä luettelossa olevat terapeutit ovat sitoutuneet noudattamaan työskentelyssään tanssi-liiketerapeuttien eettisiä sääntöjä.

STTY eettinen ohjeistus

Ulla Leino

Puhelin: 045-2073108 Kotisivut: https://www.tantsulla.fi
Ulla Leino:n kuva.

Custom Metadata Fields

Toimin tanssi-liiketerapeuttina ja sairaanhoitajana omassa yrityksessäni Tantsullassa. Osaamiseni perustuu vuosien kokemukseen psykiatrian eri osa-alueilta, erityisesti kuontouttavassa ja nuorisopsykiatrisessa hoitotyössä. Lisäksi olen tehnyt yhteistyötä lasten psykiatrian poliklinikan sekä perhe- ja kasvatusneuvolan kanssa.

Varsinaisen psykiatrisen työn ohella olen tanssi-liiketerapeutiksi valmistumiseni jälkeen tehnyt tanssi-liiketerapiatyötä eri
ikäryhmille sekä ryhmämuotoisena että yksilöterapiana.

Toiminnassani sovellan yhteisöhoitoa ja kognitiivisen terapiatyön menetelmiä sekä luovia työskentelymuotoja.

 

Myös tanssi-liiketerapeuttiharjoittelijat Eino Roiha -instituutista  ottavat vastaan harjoitteluasiakkaita.